„Rozeznat opravdové hodnoty - to člověka obohacuje.“
Benjamin Franklin
Chci investovat
O společnosti

Forte investiční fond SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů, který jsme založili ve spolupráci s investiční společností AVANT. Cílem je zhodnocovat prostředky klientů pomocí lety prověřených postupů a strategií. Orientujeme se na dvě oblasti investic, pro které jsme vytvořili odpovídající podfondy - Forte akciový podfond a Forte realitní podfond.

Realitní podfond

Investiční strategie podfondu je zaměřena na přímé a nepřímé investice do komerčních a rezidenčních nemovitostí. Fond se soustředí na nemovitosti v dobrém technickém stavu a s dobře diverzifikovaným portfoliem dlouhodobých nájemců. Zdrojem výnosů fondu je průběžné inkaso nájemného a kapitálové zhodnocení investic v případě růstu cen na nemovitostním trhu.

Investice fondu jsou zpravidla realizovány s využitím úvěrového financování. Výnos podfondu je určen na základě pravidel pro distribuci výnosu mezi 2 druhy investičních akcií vydávaných k podfondu a definovaných ve stanovách a statutu podfondu.

Stanovy fondu, statut podfondu a Sdělení klíčových informací pro investory (KID) jsou k dispozici na vyžádání u správce fondu. Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde.

Akciový podfond

Podfond primárně investuje do akcií, a to především do akcií kotovaných na amerických trzích (NYSE a NASDAQ). Ostatní regiony a ostatní třídy aktiv jsou využívány v menší míře. V portfoliu podfondu mohou však být zařazeny i dluhopisy, ETF, finanční deriváty a nástroje peněžního trhu.

Investice je vhodná pro Kvalifikované investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší míru rizika tak, aby dosáhli ve střednědobém a dlouhodobém horizontu vyššího zhodnocení investovaných prostředků.

Cílem podfondu je růst hodnoty investovaného kapitálu se snahou minimalizovat efekty tržních propadů. Výnos podfondu je určen na základě pravidel pro distribuci výnosu mezi 2 druhy investičních akcií vydávaných k podfondu a definovaných ve stanovách a statutu podfondu.

Stanovy fondu, statut podfondu a Sdělení klíčových informací pro investory (KID) jsou k dispozici na vyžádání u správce fondu. Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde.

Aktuálně na našem blogu
Zaostřeno na zpětné odkupy
Martin Liebl
23.4.2019
Medvědi jsou tady (už nějakou dobu)!
Martin Liebl
26.12.2018
Když trhy hledají ztracenou hodnotu
Martin Liebl
20.11.2018
Maloobchod na vzestupu
Martin Liebl
11.11.2018
Kontakty
info@fortefond.eu
+420 731 176 860
(pouze pro sjednání schůzky)
Na Příkopě 988/31
Praha 1
Forte investiční fond SICAV, a.s., IČ 07152906, se sídlem Na Příkopě 988/31, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23476