Náš blog
Zaostřeno na zpětné odkupy
Martin Liebl -
23.4.2019

Je tu opět další výsledková sezóna - jen tento týden své hospodářské výsledky za uplynulé čtvrtletí oznámí bezmála 150 amerických společností zahrnutých do indexu S&P 500. Očekávané výnosy zatím ženou akciové trhy k novým maximům, tentokrát bude ale hlavním sledovaným faktorem množství prostředků, které firmy oznámí se záměrem investovat do zpětných odkupů svých vlastních akcií (buy-backs). Jen pro představu - v minulém roce investovaly firmy do zpětného odkupu svých akcií přes jeden bilion amerických dolarů. Dokud zájem o zpětné odkupy nepoleví, trhy patrně nemají důvod zkorigovat.

A pak je tu ještě jeden faktor, který je třeba brát v současném prostředí akciových trhů v úvahu - velikost maržového dluhu, tzv. "margin debt", tedy prostředků, které si účastníci trhu půjčují od svých brokerů na zvýšení své obchodní páky. Podle organizace FINRA, která tento údaj publikuje, se rekordní dluh z května 2018 ve výši 669 miliard dolarů snížil po korekci na konci loňského roku až na hodnotu 554 miliard dolarů - investoři jednoduše přestali tolik riskovat. V lednu a v únoru tohoto roku dluh opět lehce vzrostl, pro další pokračování býčího trhu je však třeba, aby růst maržového dluhu pokračoval a investoři měli dostatek prostředků pro nákupy.


Na grafu ze stránek dshort.com je vidět, že obnovený nárůst maržového dluhu po jeho úbytku v rámci korekce akciových trhů je pro další rozvoj trhů klíčové. Snížení dluhu při zpomalení trhů v r. 2016 bylo následováno opětovným nárůstem a býčí trend pokračoval. V r. 2008 naopak po korekci akciových trhů vlivem dalších faktorů k nárustu maržového dluhu nedošlo a výprodeje pokračovaly.

Velikost maržového dluhu není pro vývoj akciových trhů "vedoucím indikátorem", tedy z jeho vývoje není možné vývoj akciových trhů predikovat - kromě jiného i z toho důvodu, že tyto údaje jsou zveřejňovány se zpožděním (poslední zveřejněná hodnota je stav k  únoru 2019). Rozhodně se ale investorům vyplatí v nastávající výsledkové sezóně věnovat zpětným odkupům a další aktualizaci hodnoty maržového dluhu pozornost.

Medvědi jsou tady (už nějakou dobu)!
Martin Liebl -
26.12.2018

Právě končící prosinec se do historie akciových trhů zapíše několika extrémy. Nejhorší pokles během půldenního obchodování na Štědrý den, nejhorší čtvrté čtvrtletí za poslední dobu... komentátoři populárních ekonomických medií jistě najdou mnohá další. Co se ale ve skutečnosti děje?

Medvědi se probudili. Všechny známky medvědího, tedy klesajícího trendu, jsou tady. Problém je v tom, že už jsou tu nějakou dobu. Akciové trhy jsou ale kromě jiného i příběhem lidských slabostí, mezi které patří i snaha přehlížet věci, které nám nezapadají do našich představ. Nechci se připojit do tábora těch, kteří pokles akciových trhů hlasitě předpovídají již několik měsíců nebo let. Je ale třeba si přiznat, že pokles akciových trhů za poslední tři měsíce je jen logickým vyústěním okolností, které již nějakou dobu nebyly příznivé.

Především jsou tu 4 biliony amerických dolarů, které má americká centrální banka (FED) stále zainvestované ve státních dluhopisech nebo podobných aktivech. Pro upřesnění - jedná se zhruba o 4 000 000 000 000 USD a v minulosti již bylo toto číslo i vyšší, jak ukazuje následující graf:

Jak je vidět, během posledního býčího neboli rostoucího trhu, zejména pak v letech 2013-2015 v rámci tzv. "kvantitativního uvolňování" nakupoval FED dluhopisy a obligace v neuvěřitelné míře. Situace již byla neúnosná a v okamžiku, kdy FED přistoupil k navyšování úrokových sazeb, přišel s plánem tento balík investic postupně uvolňovat. Problémem ale je, že na rozdíl od komentáře k úrokovým sazbám, k počtu jejich zvýšení nebo o kolik se budou zvyšovat, o nějakém akcelerovaném řešení uvolňování své rozvahy neinformuje FED takřka vůbec. Při tiskové konferenci po posledním zasedání FEDu v půlce prosince se o rozvaze zmínil jen okrajově. Zdá se, že tento palčivý problém zatím nemá jednoduché řešení. A trhy zareagovaly.

Frustrace a strach jsou katalyzátory výprodejů na akciových trzích již mnohá desetiletí. Pokud se k nim přidají i další vlivy, jako jsou obchodní válka mezi USA a Čínou, problémy některých evropských ekonomik a zklamání, nelze je přebít ani sezonními vlivy, jako jsou konec roku nebo vánoční svátky. Tento rok zkrátka hedge fondy ani velké instituce nepočítají zisky a nesnaží se své portfolio jen kosmeticky upravovat, ale čistí a zbavují se všeho, čeho mohou.

Stále ale platí to, co jsme zmiňovali i v předchozích článcích. Tohle není konec světa. Z frustrace a strachu se rodí ty nejlepší příležitosti. Období posilování akciových trhů nezačínají na vrcholech, ale po korekcích. Stejně jako v minulosti, i teď nabádáme k trpělivosti a k pečlivému zvažování rizika. Budoucnost přeje připraveným.

Přejeme klidný vstup do nového roku a těšme se na příležitosti, které nám přinese!

Když trhy hledají ztracenou hodnotu
Martin Liebl -
20.11.2018

Recesí (z latinského slova recessio = ústup) je v ekonomickém cyklu označeno období, kdy reálný hrubý domácí produkt (HDP) dané ekonomiky klesl po aspoň dvě následující čtvrtletí. Akciové trhy jsou na projevy možné recese velmi citlivé a hodnocení růstu HDP je jedním z nejsledovanějších ekonomických ukazatelů. Při ohlášeném zpomalení růstu HDP za uplynulé čtvrtletí trhy často "přehodnotí" ceny akcií ve snaze se na možnou recesi připravit - pokud již recese propukne, je na nějaké změny v ohodnocení pozdě.

Následující graf ukazuje kvartální růst HDP americké ekonomiky od r.2008 proložený vývojem akciového indexu S&P 500 v tomto období.


V letech 2008-2010 se ekonomika topila v recesi. V roce 2011 se trhy čerstvě z recese vzpamatovaly a pokles HDP ve 3. čtvrtletí byl pro ně nepříjemným překvapením. Následovalo přehodnocení a trhům trvalo další tři čtvrtletí solidního nárůstu HDP, než ztráty vyrovnaly a dokázaly obnovit růstový trend. Ten nakonec nabral takové momentum, že jej nezastavil ani záporný růst HDP v prvním čtvrtletí 2014 a teprve pokles růstu HDP na konci roku 2015 spolu s dalšími varovnými signály přinesl další korekci.

Analogii s rokem 2011 můžeme sledovat i v současném dění na akciových trzích. Pozdní stadium hospodářského cyklu, indikované i konkrétními hospodářskými výsledky firem z různých odvětví, v kombinaci s klesajícím růstem HDP přinesl okamžik, kdy trhy prostě "přehodnocují". Akcie jsou hodnoceny svými fundamentálními metrikami, jako je P/E (price per earnings, poměr tržní ceny akcie a jejím čistým ziskem na akcii), a investoři prostě hledají tituly a jejich ceny, které jsou svým ohodnocením na možné období recese připraveny.

Pro správu akciového portfolia toto není jednoduché období. Osobně si nemyslím, že současná korekce se přímo prohloubí v recesi a věřím, že trhy před další recesí ještě porostou k novým maximům. Vše ale může trvat déle, než by se zdálo. Opatrnost, trpělivost a pečlivý výběr titulů jsou na místě.

Maloobchod na vzestupu
Martin Liebl -
11.11.2018

Již tradičně v tomto období před zimními svátky posiluje maloobchodní sektor. Ačkoliv pro akciové trhy obecně nebývá konec roku bez problémů, tržní sektory, které se zaměřují na běžné spotřebitele, jsou v tomto období na vzestupu. Dobře je to vidět na průběhu ceny ETF společnosti VanEck, které maloobchodní sektor sleduje (RTH):


Při porovnání s akciovým indexem S&P 500 vidíme, že RTH v období před koncem roku typicky akciový index výkonnostně překonává. Více než 38 % kapitálu RTH přitom tvoří tři velké maloobchodní řetězce v Americe - Amazon.com (AMZN, 17,86 %), Home Depot (HD, 10,38 %) a Walmart (WMT, 9,81 %), u kterých je zájem spotřebitelů před koncem roku očekávaný. Je tedy nejvyšší čas si RTH nakoupit?

Opatrnost v tomto případě není rozhodně na škodu. Ačkoliv trhy po říjnovém výprodeji již začaly posilovat, index volatility (VIX) zůstává stále zvýšený. Zdá se, že investoři si posilováním trhů koncem tohoto roku nejsou v tuto chvíli úplně jisti, zejména kvůli obavám z blížící se recese.

O dalším vývoji a o tom, zda i letos budou mít investoři do maloobchodního sektoru příjemné svátky, budeme mít jasno již velmi brzy.

Oživení akciových trhů na dohled?
Martin Liebl -
28.10.2018

Sezóna vyhlašování kvartálních výsledků amerických společností je v plném proudu. Jak lze odhadovat z doposud zveřejněných informací, riziko recese zatím nemá reálné obrysy a odsouvá se až případně na druhou polovinu roku 2019. Nicméně, mnoho společností upozorňuje na zpomalení ekonomiky a těžkosti spojené s aktuálními tématy, jako je obchodní válka s Čínou, posilující dolar nebo těžko odhadnutelný vývoj na trhu s ropou.

V souvislosti s hospodářskými výsledky společností je zajímavým indikátorem stavu ekonomiky i fundamentální parametr P/E (price per earnings) aplikovaný na celkový index S&P 500. Jeho hodnota průběžně vyhodnocovaná například stránkou www.multpl.com (viz obrázek níže) klesla a její medián je nyní na hodnotě 14.73, což je z dlouhodobého hlediska poměrně nízké číslo. Je ale dostatečně nízké natolik, abychom mohli blízkou budoucnost akciových trhů vidět pouze ve vyšších hodnotách? Nikoliv.

Poslední dva týdny jsme zaznamenali na akciových trzích pohyby, které relativně kvalitním obchodním výsledkům klíčových společností příliš neodpovídaly. Co se děje? Trhy jsou většinou zaměřené na dlouhodobé výhledy a mnoho velkých hráčů si riziko zpomalování americké ekonomiky uvědomuje. Nejedná se přitom o nějaký panický výprodej, který většinou následuje po neočekávaných událostech, jako bylo například britské hlasování o Brexitu nebo teroristické útoky 11. září. Ve vývoji na akciových trzích z posledních týdnů můžeme vypozorovat jasný řád a rozumný přístup k riziku.

Pokud se nejedná o panický výprodej ani o reálné riziko recese, dá se očekávat, že korekci z posledních týdnů vystřídá vlna posílení - ostatně, i sezónní chování trhů v období před koncem roku této teorii nahrává. Pokud ale chceme tuto situaci využít, je důležité identifikovat oblasti akciových trhů, které mají pro očekávané posílení potenciál. Zajímavým se v tomto ohledu jeví bankovní sektor. Zejména index regionálních bank (KRE) v pátek ukázal relativní sílu a ze střednědobého pohledu se jedná o oblast, na kterou je dobré se zaměřit.


Korekce nebo recese?
Martin Liebl -
11.10.2018

V několika posledních dnech akciový index S&P 500 klesl o 5% ze svých maxim, na kterých se pohyboval od poloviny září, největší pokles pak zaznamenal ve středu 10.10. (více než 3%). Co se stalo, když ještě na konci září ekonomika US vypadala svěží a trhy reagovaly na oznámení FEDu o zvyšování úrokových sazeb poměrně klidně?


Katalyzátorem byl patrně rozhovor šéfa FEDu, Jay Powella s moderátorkou stanice PBS na Atlantic Ideas Festival ve středu minulý týden (3.10.). Proklamovaný "jestřábí" postoj americké centrální banky (tj. přesvědčení, že vyšší úrokové sazby přispějí k rozvoji ekonomiky) se v některých prohlášeních, týkajících se amerického trhu práce nebo "normalizace" úrokových sazeb, stal možná až příliš jestřábím. Ve dnech následujících po tomto rozhovoru jsme zaznamenat obavy o osud ekonomiky od několika významných společností. Zdá se, že zvyšování úrokových sazeb možná nepokračuje optimálním tempem vzhledem k tlakům, kterým je americká ekonomika vystavena.

Např. společnost PPG Industries Inc. (PPG), dodávající barvy pro automobilový, letecký a námořní průmysl, upozornila na stále stoupající náklady a klesající poptávku a možný vliv těchto faktorů na nadcházející hospodářské výsledky. Společnost Fastenal Inc. (FAST) ve svém reportu zmínila negativní vliv obchodní války s Čínou. Stavební a inženýrský gigant Fluor Corp. snížil svá očekávání  výnosů v nadcházejících výsledcích. Ani výhledy analytiků na výsledky společnosti Micron (MU) jako významného hráče na trhu polovodičů z minulého týdne vrásky nevyhladily.

Špatné zprávy z různých odvětví  vyvolávají otázky možného zpomalování americké ekonomiky. Hlavní otázka zní: "sledujeme jen zdravou korekci nebo počátek recese?" Naštěstí na odpovědi nemusíme čekat dlouho - již tento pátek vyhlásí své hospodářské výsledky za uplynulé čtvrtletí několik významných amerických bank a příští týden se sezona hospodářských výsledků rozjede naplno. Již brzy bude jasné, jestli bude tento rok při zpětném hodnocení stále ještě býčí nebo již medvědí.N.A.F.T.A.
Martin Liebl -
22.9.2018

Převládající zářijové téma amerických i světových ekonomických médií je obchodní válka mezi USA a Čínou. V půlce září vstoupila v platnost další nařízení vydaná americkým prezidentem o zvýšení cla na dovážené čínské zboží. Stranou zájmu jsou však jednání, která mohou mít na americkou ekonomiku mnohem větší dopad - jednání o budoucnosti dohody NAFTA - severoamerické dohody o volném obchodu spojující Kanadu, USA a Mexiko se snahou omezit obchodní a celní bariery (North American Free Trade Agreement). Hned po svém nástupu do funkce prezident Trump prohlásil, že NAFTA je "nejhorší obchod v americké historii" a v dubnu 2017 pohrozil jejím vypovězením. Kanada a Mexiko však trvaly na jednání o jejím prodloužení a jednání se od té doby táhnou. Oznámený finální termín ukončení jednání se však blíží a zatím to na dohodu nevypadá.

Proč je dohoda NAFTA z ekonomického hlediska tak důležitá a zcela zastiňuje důležitost vztahů Spojených států a Číny? Podívejme se na porovnání obchodní bilance USA v roce 2017 s klíčovými partnery (v miliardách amerických dolarů, zdroj Census.gov):


Ačkoliv obchodní bilance Kanady a Mexika jednotlivě nedosahuje výše obchodní bilance s Čínou, celkový rozsah obchodních aktivit v rámci NAFTA je mnohem významnější, než výše výměny zboží mezi Spojenými státy a Čínou. V samotném exportu (což je důležitý faktor pro trh práce v USA) jsou i jednotlivá čísla amerických sousedů výrazně vyšší než u Číny.

Pokud může něco ohrozit celkový býčí trend americké ekonomiky, budoucnost dohody NAFTA je na prvním místě.Trh polovodičů jako indikátor vývoje akciových trhů
Martin Liebl -
10.9.2018

Ať už si o vlivech na akciové trhy myslíme cokoliv, vývoj akciových trhů je odrazem stavu ekonomiky. Použitím vhodných metrik můžeme na vývoji akciových trhů sledovat i jednotlivé fáze ekonomického cyklu. Důležité je najít odvětví nebo sektor, na kterém je stav ekonomiky dobře rozpoznatelný.

Jedním z takových odvětví jsou polovodiče. Najdete je všude - v letadle, v mobilním telefonu i v ledničce. Index sektoru vývoje a výroby polovodičů, Semiconductor Index (SOX) sleduje vývoj akcií klíčových hráčů na tomto poli a může pomoci s identifikací, ve které fázi ekonomického cyklu se nacházíme.